Priser och understöd

Minervastiftelsen stöder medicinsk forskning i Finland genom att årligen dela ut forskningsanslag och belöna forskning på toppnivå.

Bidragsansökningar och prisförslag ska lämnas in till onlinetjänsten under ansökningsperioden. Information om de priser och bidrag som Minervastiftelsen delar ut samt deras ansökningstider finns nedan.

För frågor om bidrag och priser, vänligen kontakta info@minervafoundation.fi.

Minervastiftelsens Medix-pris

Medix-priset delas ut årligen för utmärkt finsk vetenskaplig forskning, som har publicerats föregående år i en internationellt granskad vetenskaplig tidskrift.

Ralph Gräsbeck stipendium i laboratoriemedicin

Ralph Gräsbeck-stipendiet delas ut vartannat år till en forskare som under de senaste sju åren disputerat inom laboratoriemedicin och fortsatt med innovativ och högkvalitativ forskning inom samma område.

Stipendier ur Selma och Maja-Lisa Selanders fond för tandmedicinsk forskning

Ur Selma och Maja-Lisa Selanders fond utdelas årligen 10 – 20 anslag till forskning inom odontologi. Bidraget kan sökas av enskilda personer och arbetsgrupper.

Minervastiftelsens Bror-Axel Lamberg-pris i endokrinologi

Minervastiftelsens Bror-Axel Lamberg-pris i endokrinologi är ett pris på 10 000 EUR som delas ut vartannat år vid Finlands Endokrinologföreningens årsmöte till en framstående finsk eller nordisk forskare inom endokrinologiområdet.