Priser och understöd

Minervastiftelsen stöder medicinsk forskning i Finland genom att årligen dela ut forskningsanslag och belöna forskning på toppnivå.

Bidragsansökningar och prisförslag ska lämnas in till onlinetjänsten under ansökningsperioden. Information om de priser och bidrag som Minervastiftelsen delar ut samt deras ansökningstider finns nedan.

Minervastiftelsens Medix-pris

Medix-priset delas ut årligen för utmärkt finsk vetenskaplig forskning, som har publicerats föregående år i en internationellt granskad vetenskaplig tidskrift.

Ralph Gräsbecks forskningsstipendium i laboratoriemedicin

Ralph Gräsbeck-stipendiet delas ut vartannat år till en forskare som under de senaste sju åren disputerat inom laboratoriemedicin och fortsatt med innovativ och högkvalitativ forskning inom samma område.

Selma och Maja-Lisa Selanders fond för forskning i odontologi

Från Selma och Maja-Lisa Selanders fond delas 10 – 20 anslag årligen ut till forskning inom odontologi. Individer och arbetsgrupper kan söka bidraget.

Minervastiftelsens Bror-Axel Lamberg-pris i endokrinologi

Minervastiftelsens Bror-Axel Lamberg-pris i endokrinologi är ett pris på 10 000 EUR som delas ut vartannat år vid Finlands Endokrinologföreningens årsmöte till en framstående finsk eller nordisk forskare inom endokrinologiområdet.