Minervastiftelsen

Minervastiftelsen stöder och främjar finsk forskning inom naturvetenskap, särskilt medicin och biovetenskap. Stiftelsens huvudsakliga verksamhet är underhåll av Medicinska forskningsinstitutet.

Priser och understöd

Minervastiftelsen stöder medicinsk forskning i Finland genom att årligen dela ut forskningsanslag och belöna forskning på toppnivå.

Bidragsansökningar och prisförslag ska lämnas in till onlinetjänsten under ansökningsperioden. Läs mera om de priser och bidrag som Minervastiftelsen delar ut samt deras ansökningstider.

Minervastiftelsens Bror-Axel Lamberg 2023 -priset till professor Pirjo Nuutila.

Nyheter