Kontakt

Postadress

Busholmsgränden 14 F 245
00220 HELSINGFORS
FINLAND

Agent för Minervastiftelsen

FM (Ekon. och affärer Adm.) Patrik Lerche
patrik.lerche@minervafoundation.fi
Tel: +358 400 418879