Minervastiftelsens Bror-Axel Lamberg-priset till Professor Pirjo Nuutila

Minervastiftelsens Bror-Axel Lamberg-priset till Professor Pirjo Nuutila
Den 2 november 2023 överräcktes Bror-Axel Lamberg-priset till professor Pirjo Nuutila på endokrinologidagarna som ordnas av Finlands Endokrinologförening i Helsingfors. Priset delas ut av Minervastiftelsen vartannat år till en högt meriterad nordisk forskare inom endokrinologi och uppgår till 10 000 euro. I år delades priset ut för fjärde gången.

Pirjo Nuutila är professor i metabolismforskning vid det nationella PET-centrumet som verkar i anslutning till Åbo universitet, Åbo Akademi och Åbo universitetscentralsjukhus. Vid sidan om det sköter hon tjänsten som överläkare i endokrinologi vid Åbo universitetscentralsjukhus. Professor Nuutila är en av de högst ansedda experterna på funktionell avbildning inom endokrinologi. Hennes världskända forskning har avslöjat nya fysiologiska banor vid insulinresistens och fetma och förbättrat de diagnostiska alternativen vid diagnostisering av endokrina tumörer. Nuutilas specialområde är innovativa avbildningstekniker med hjälp av radioaktiva markörer i samband med positronemissionstomografi (PET).

Fotograf Jyrki Mustonen

Professor Nuutila deltar aktivt i det endokrinologiska och vetenskapliga samfundet i världen. Hon är långvarig medlem i Europeiska Endokrinologsällskapet (ESE) och har varit ordförande för Finlands Endokrinologförening. Hon har presenterat sitt arbete som inbjuden huvudföreläsare vid flera av ESE:s konferenser och vid andra internationella konferenser. Professor Nuutilas arbete har redan tidigare belönats med aktade priser, såsom Novo Nordisk Foundation Lecturer-priset 2022, Ray A. Kroc-priset 2018 och Steno-medaljen 2015. Minervastiftelsen driver ett medicinskt forskningsinstitut i Biomedicum i Helsingfors. Stiftelsen stöder medicinsk forskning även genom att dela ut stipendier och förutom Bror-Axel Lamberg-priset även det årliga Medix-priset.

Kontakt:

Finlands Endokrinologförening: niina.matikainen@hus.fi
Minervastiftelsen: patrik.lerche@minervafoundation.fi
Minervas forskningsinstitut: vesa.olkkonen@helsinki.fi

För distributionen av detta pressmeddelande ansvarar informatör Martti Ahlstén

Viestintätoimisto Verbi
+358 (0)50 05 82 588
martti.ahlsten(at)verbi.fi

8.11.2023