Medix-pris 2023

Minervastiftelsens Medix-pris går till forskningsgrupp vid Helsingfors universitet

MED SIKTE PÅ CELLTERAPI FÖR DIABETES

Minervastiftelsens Medix-pris tilldelas 2023 en forskningsgrupp vid Helsingfors universitet. Priset delas ut för en vetenskaplig artikel som publicerats i vetenskapstidskriften Nature Biotechnology och som handlar om utvecklingen av stamcellsterapi vid behandling av diabetes. Priset uppgår till 20 000 euro.

Typ 1 diabetes beror på att människan inte kan producera insulin och därför måste behandlas med insulininjektioner. Forskarna har redan en längre tid försökt hitta metoder för att återställa kroppens förmåga att producera insulin så att man inte behöver ta injektioner.

De celler som producerar insulin finns i pankreasöar i bukspottkörteln. Därför har man utfört transplantationer av pankreasöar från avlidna organdonatorer för diabetespatienter. Forskning har visat att man kan återställa förmågan att utsöndra insulin genom sådana operationer.

”I bästa fall fungerar metoden riktigt bra. Man kan dock behandla endast ett fåtal patienter med den, eftersom det i allmänhet inte räcker med pankreasöar från en donator utan man måste göra upprepade transplantationer från två eller tre donatorer”, berättar professor Timo Otonkoski, ledare för den prisbelönta forskningsgruppen.

Man har försökt lösa problemet med hjälp av stamceller och forskarna har försökt hitta metoder för att skapa pankreasöar med hjälp av dem. Det handlar om så kallade pluripotenta stamceller som kan produceras i obegränsad mängd och som används även i många andra medicinska studier.

”Hittills har alla pankreasöar som bildats av stamceller varit omogna och deras insulinutsöndring har varit dåligt reglerad”, konstaterar Otonkoski.

Hans forskningsgrupp har gjort banbrytande arbete inom utvecklingen av stamcellsterapier för diabetes. I den prisbelönta artikeln bevisar gruppen att man av stamceller kan bilda mogna pankreasöar med en normal uppbyggnad och funktion. Deras insulinutsöndring regleras på normalt sätt och de reagerar på förändringar i sockernivån lika bra som de pankreasöar som isolerats från organdonatorer.

Otonkoskis arbetsgrupp jobbade under laboratorieförhållanden och gjorde experiment på möss. Efter att den prisbelönta artikeln publicerades har man i USA redan gjort de första framgångsrika transplantationerna för patienter av cellöar som skapats av stamceller. Otonkoski tror att cellterapier i något skede kommer att bli en del av den kliniska behandlingen av diabetes. Det kommer visserligen att vara dyrt, men när man kan eliminera en stor del av de kostnader som sjukdomen orsakar blir det ändå förmånligt i längden.

Med hjälp av den modell som forskningsgruppen tagit fram kan man inte bara göra fungerande celltransplantationer utan även studera på vilka olika sätt diabetes uppstår och hur sjukdomen kan behandlas och förebyggas. I bästa fall kan man kanske rentav ta fram ett läkemedel för att förhindra uppkomsten av diabetes.

Viktigt erkännande inom biomedicin

Medix-priset är ett viktigt årligt erkännande av den internationellt högklassiga medicinforskningen i Finland och kan betraktas som det finska mästerskapet i biomedicin. Priset delades i år ut för trettiosjätte gången.

Medix-priset delas ut av Helsingfors universitet. Prisbeloppet doneras till universitetet av Minervastiftelsen. Stiftelsen driver ett medicinskt forskningsinstitut i Biomedicum i Helsingfors. Priset delas årligen ut för framstående vetenskaplig forskning i Finland som har publicerats i form av en artikel föregående år. Det ska vara fråga om sådan forskning inom biomedicin eller klinisk medicin som i sin helhet eller till väsentliga delar bedrivs i Finland.

Pristagaren utses av en panel bestående av representanter för Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Östra Finlands och Uleåborgs universitet. Panelen utses för tre år i sänder.

INBJUDAN:

Forskningsgruppen mottar Medix-priset och håller en föreläsning i Biomedicum i Helsingfors den 11 september 2023 kl. 13.10. Priset delas ut av professor Risto Renkonen från Helsingfors universitet.

Er redaktör är välkommen att delta i prisutdelningen.

Adress: Föreläsningssal 2, Biomedicum, Haartmansgatan 8, Helsingfors

MER INFORMATION OCH MATERIAL:

Fotograf Juha Sarkkinen.
Fotona får användas fritt av medierna.

Artikeln som publicerats i tidskriften Nature Biotechnology:

Foton av och bildtexter om den prisbelönta forskningsgruppen

Den prisbelönta forskningsgruppen arbetar i Biomedicum, Mejlans, Helsingfors. Från vänster: Hossam Montaser, Martina Timonen, Eliisa Vähäkangas, Emma Ryhänen, Anna Ahmala, Jonna Saarimäki-Vire, Jouni Kvist, Väinö Lithovius, Sachin Muralidharan, Solja Eurola, Vikash Chandra, Timo Otonkoski, Diego Balboa. Tom Barsby saknas på bilden.

Några medlemmar av den prisbelönta forskningsgruppen: Diego Balboa (vänster), Väinö Lithovius och Timo Otonkoski.

Professor Timo Otonkoski

Funktionell mognad av pankreasöar som härstammar från stamceller

https://www.nature.com/articles/s41587-022-01219-z

Mer information om den prisbelönta studien:

Timo Otonkoski, medicine och kirurgie doktor
Professor i medicinsk stamcellsforskning
Helsingfors universitet och HUCS Barnkliniken och stamcellscentret vid Biomedicum,
Forskningsprogrammet för stamceller och metabolism (STEMM)
+358 (0)50 370 8976
timo.otonkoski(at)helsinki.fi

Forskningsgruppens webbsidor:
https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/pluripotency-and-disease-modeling

Mer information om Medix-priset och Minervastiftelsen:

Professor Vesa Olkkonen
+358 (0)50 411 2297
vesa.olkkonen(at)helsinki.fi

För distributionen av detta pressmeddelande ansvarar informatör Martti Ahlstén

Viestintätoimisto Verbi
+358 (0)50 05 82 588
martti.ahlsten(at)verbi.fi

11.9.2023