Medix-palkinto 2023

Minervasäätiön Medix-palkinto Helsingin yliopiston tutkimusryhmälle

KOHTI DIABETEKSEN SOLUHOITOJA

Vuoden 2023 Minervasäätiön Medix-palkinto on myönnetty Helsingin yliopiston tutkimusryhmälle. Palkinto myönnettiin tiedelehti Nature Biotechnologyssa julkaistusta tieteellisestä artikkelista, joka käsittelee kantasoluhoitojen kehittämistä diabeteksen hoidossa. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa.

Tyypin 1 diabetes johtuu siitä, että ihminen ei pysty tuottamaan insuliinia ja häntä pitää hoitaa insuliinipistoksilla. Tutkijat ovat jo pitkään hakeneet keinoja palauttaa elimistön kyky tuottaa insuliinia, jolloin pistoksia ei enää tarvittaisi.

Insuliinia tuottavat solut sijaitsevat haiman saarekkeissa. Siksi diabetespotilaille on tehty haiman saarekesiirtoja kuolleilta elinluovuttajilta saaduilla haimasaarekkeilla. Tutkimus on osoittanut, että insuliinin erityskyky voidaan palauttaa tällaisella operaatiolla.

”Parhaassa tapauksessa menetelmä toimii ihan hyvin. Sen avulla voidaan kuitenkin hoitaa vain harvoja potilaita, koska yhdeltä luovuttajalta saatavat saarekkeet eivät yleensä riitä, vaan potilaalle pitää tehdä toistuvia siirtoja kahdelta tai kolmelta luovuttajalta”, palkitun tutkimusryhmän johtaja, professori Timo Otonkoski kertoo.

Ongelmaa on yritetty ratkaista kantasolujen avulla. Tutkijat ovat hakeneet menetelmiä muodostaa niiden avulla haimasaarekkeita. Kyseessä ovat niin sanotut monikykyiset kantasolut, joita voidaan tuottaa rajattomasti ja joita käytetään monissa muissakin lääketieteellisissä tutkimuksissa.

”Tähän asti kaikki kantasoluista muodostetut haimasaarekkeet ovat olleet epäkypsiä ja niiden insuliinineritys on ollut huonosti säädeltyä”, Otonkoski sanoo.

Hänen tutkimusryhmänsä on tehnyt pioneerityötä diabeteksen kantasoluhoitojen kehittämisessä. Palkitussa artikkelissa osoitetaan, että kantasoluista pystytään muodostamaan sekä rakenteeltaan että toiminnaltaan normaaleja kypsiä haimasaarekkeita. Niiden insuliinieritys on normaalilla tavalla säädeltyä, ja ne reagoivat sokeritason muutoksiin yhtä hyvin kuin elinluovuttajilta eristetyt haimasaarekkeet.

Otonkosken työryhmä toimi laboratorio-olosuhteissa ja teki kokeita hiirillä. Palkitun artikkelin julkaisemisen jälkeen USA:ssa on jo tehty ensimmäisiä onnistuneita kantasoluista tuotettujen saarekkeiden siirtoja potilaille. Hän uskookin, että soluhoidoista tulee jossakin vaiheessa osa diabeteksen kliinistä hoitoa. Kallista se tulee olemaan, mutta kun huomattava osa sairauden aiheuttamista kuluista voidaan eliminoida, kalliskin on halpaa.

Tutkimusryhmän kehittämällä mallilla on mahdollista paitsi tehdä toimivia solusiirtoja, myös tutkia, millä eri tavoilla diabetes syntyy sekä miten tautia voidaan hoitaa ja ehkäistä. Parhaassa tapauksessa voidaan ehkä jopa kehittää lääke, jonka avulla diabeteksen syntyminen voidaan estää.

Merkittävä biolääketieteen tunnustus

Medix-palkinto on merkittävä vuosittainen tunnustus kansainvälisesti korkeatasoiselle suomalaiselle lääketieteelliselle tutkimukselle. Kyseessä on tavallaan biolääketieteen Suomen mestaruus. Palkinto jaettiin tänä vuonna 36. kerran.

Medix-palkinnon jakaa Helsingin yliopisto. Palkintosumman yliopistolle lahjoittaa Minervasäätiö. Säätiö pitää yllä lääketieteellistä tutkimuslaitosta Helsingin Biomedicumissa. Palkinto myönnetään vuosittain erinomaisesta suomalaisesta tieteellisestä tutkimuksesta, joka on julkaistu yhdessä artikkelissa edellisen vuoden aikana. Tutkimuksen tulee olla biolääketieteen tai kliinisen lääketieteen alalta ja suoritettu kokonaan tai oleellisilta osiltaan Suomessa.

Palkinnon saajan valitsee Helsingin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen edustajista koostuva paneeli, joka nimetään aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

KUTSU:

Tutkimusryhmä ottaa vastaan Medix-palkinnon ja pitää palkintoluennon 11.9.2023 kello 13.10 järjestettävässä tilaisuudessa Helsingin Biomedicumissa. Palkinnon jakaa professori Risto Renkonen Helsingin yliopistosta.

Toimittajanne on tervetullut seuraamaan tilaisuutta.

Osoite: Luentosali 2, Biomedicum, Haartmaninkatu 8, Helsinki

LISÄTIETOJA JA MATERIAALIA:

Kuvaaja Juha Sarkkinen.
Kuvat ovat vapaasti tiedotusvälineiden käytettävissä.

Nature Biotechnology -lehdessä julkaistu artikkeli:

Valokuvia ja kuvatekstejä:

Palkittu tutkimusryhmä työskentelee Biomedicumissa, Helsingin Meilahdessa. Vasemmalta: Hossam Montaser, Martina Timonen, Eliisa Vähäkangas, Emma Ryhänen, Anna Ahmala, Jonna Saarimäki-Vire, Jouni Kvist, Väinö Lithovius, Sachin Muralidharan, Solja Eurola, Vikash Chandra, Timo Otonkoski, Diego Balboa. Kuvasta puuttuu Tom Barsby.

Palkitun työryhmän jäseniä: Diego Balboa (vas), Väinö Lithovius ja Timo Otonkoski.

Professori Timo Otonkoski

Kantasolulähtöisten haimasaarekkeiden toiminnallinen kypsyminen

https://www.nature.com/articles/s41587-022-01219-z

Lisätietoja palkitusta tutkimuksesta:

Timo Otonkoski, LKT
Lääketieteellisen kantasolututkimuksen professori
HY ja HYKS Lastenklinikka ja Biomedicumin kantasolukeskus,
Kantasolujen ja metabolian tutkimusohjelma (STEMM)
+358 (0)50 370 8976
timo.otonkoski(at)helsinki.fi

Tutkimusryhmän verkkosivut:
https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/pluripotency-and-disease-modeling

Lisätietoja Medix-palkinnosta ja Minervasäätiöstä:

Professori Vesa Olkkonen
+358 (0)50 411 2297
vesa.olkkonen(at)helsinki.fi

Tämän tiedotteen jakelusta vastaa tiedottaja Martti Ahlstén

Viestintätoimisto Verbi
+358 (0)50 05 82 588
martti.ahlsten(at)verbi.fi

11.9.2023