Säätiöiden Covid-19 apurahapäätökset

Säätiöiden Covid-19 pooli on tehnyt päätöksensä rahoitettavista hankkeista, joista luettelo ohessa. Poolissa olivat mukana Vainion säätiö, Paulon säätiö, Suomen Lääketieteen säätiö ja Minervasäätiö.

Hakemuksia tuli peräti 180 kappaletta, joka on suuri määrä, kun otetaan huomioon lyhyt hakuaika. Hakemukset olivat erittäin hyviä, joten valinta oli vaikeaa. Painotimme korkean tieteellisen tason lisäksi menossa olevia tai nopeasti aloitettavia hankkeita, joiden tuloksia toivon mukaan voidaan myös hyödyntää nopeasti. Iso osa hankkeista sopii hyvin säätiöiden normaaleihin apurahahakuihin esimerkiksi ensi syksynä.

Kiitos kaikille hakijoille ja myötätuulta hankkeisiinne!

Vapalahti Olli Exploring parameters associated with COVID-19 severity and monitoring spread: clinical sample and data bank. 100 000 EUR (Vainion säätiö)

Paavilainen Ville Identification and production of diagnostic and therapeutic COVID-19 antibodies. 50 000 EUR (Vainion säätiö)

Tammela Päivi Drug repurposing for SARS-CoV-2 with an open high throughput drug screening platform. 100 000 EUR (Vainion säätiö

Carpen Olli COVID-19 – infektion kulkuun vaikuttavien tekijöiden ennustaminen HUSin kattavan tietoaineiston ja biopankin avulla. 100 000 EUR (Vainion säätiö)

Kuure Satu Cyclosporin A as a Covid-19 treatment. 50 000 EUR (Vainion säätiö)

Ripatti Samuli GeneRISK COVID-19 tutkimusprojektin tutkimussuunnitelma. 50 000 EUR (Vainion säätiö)

Sourander Andre Lasten koronavirusepidemiaan liittyvä ahdistuneisuus: kognitiivis-behavioraalisiin menetelmiin perustuvan internet-pohjaisen lyhytintervention tutkimus. 50 000 EUR (Vainion säätiö)

Vaara Suvi COVID-19 tehohoidossa. 100 000 EUR (Paulon säätiö)

Kantele Anu Convalescent plasma therapy in treatment of COVID-19 infection. 100 000 EU (Suomen Lääketieteen säätiö)

Pietiäinen Vilja Multiplexed and miniaturized immunofluorescence assay (IFA) for SARS-CoV2 immunity measurement with AI-assisted image-analysis. 100 000 EUR (Minervasäätiö)

8.4.2020