Selma och Maja-Lisa Selanders fond för tandmedicinsk forskning – Beslut 2024

Från Selma och Maja-Lisa Selanders fond delades 22 stipendier ut, totalt 120.000 euro.

Selander bidrag 2024

17.6.2024