MEDIX 2022

KUVA1/BILD1/IMAGE1

Kuvateksti: Eero Castrén

Bildtext: Eero Castrén

Caption: Eero Castrén

Kuvaaja/fotograf/photographer: Juha Sarkkinen

KUVA2/BILD2/IMAGE2

Kuvateksti: Eero Castrénin tutkimusryhmä työskentelee Biomedicumissa, Helsingin Meilahdessa. Vasemmalta Elias Jetsonen, Sulo Kolehmainen ja Eero Castrén.

Bildtext: Eero Castréns forskningsgrupp arbetar i Biomedicum, Mejlans, Helsingfors. Från vänster Elias Jetsonen, Sulo Kolehmainen och Eero Castrén.

Caption: The research group headed by MD, PhD Eero Castrén works at Biomedicum, Helsinki, Finland. From the left: Elias Jetsonen, Sulo Kolehmainen and Eero Castrén.

Kuvaaja/fotograf/photographer: Juha Sarkkinen

KUVA3/BILD3/IMAGE3

Kuvateksti: Palkitun työryhmän jäseniä vasemmalta oikealle: Katja Kaurinkoski, Sulo Kolehmainen, Rafael Moliner, Eero Castrén, Seija Lågas, Cecilia Brunello.

Bildtext: Medlemmarna i den prisbelönta arbetsgruppen från vänster till höger: Katja Kaurinkoski, Sulo Kolehmainen, Rafael Moliner, Eero Castrén, Seija Lågas, Cecilia Brunello.

Caption: Members Of the award-winning research group, from the left: Katja Kaurinkoski, Sulo Kolehmainen, Rafael Moliner, Eero Castrén, Seija Lågas and Cecilia Brunello.

Kuvaaja/fotograf/photographer: Juha Sarkkinen


Kuvat ovat vapaasti tiedotusvälineiden käytettävissä. Kuvaajan nimi on mainittava, jos mahdollista.

Fotona får användas fritt av medierna. Fotografens namn bör nämnas om möjligt.

The images are free for media use. The photographer’s name must be mentioned whenever possible.

%d bloggers like this: