MINERVASÄÄTIÖN MEDIX-PALKINTO 2021 MINERVASTIFTELSENS MEDIX-PRIS 2021

Kuvateksti I:
Professori Sture Andersson (vas.) ja professori Willem M. de Vos kertovat, että tämäntyyppisessä tutkimuksessa tuloksia ei saada nopeasti. Varsinaisen tutkimuksen tekeminen kesti kaksi vuotta. Sitä ennen idean kypsyttäminen ja tutkimuksen valmistelu kestivät noin kolme vuotta. Lisäksi tarvittiin vielä vuosi artikkelin julkisemiseen Cell-lehdessä.

Bildtext I:
Enligt professor Sture Andersson (t.v.) och professor Willem M. de Vos är det en långsam process att ta fram resultat i denna typ av forskning. Själva forskningen tog två år i anspråk och före det hade idén fått mogna och studien förberetts i ungefär tre års tid. Det tog även ett år att publicera arbetet i tidskriften Cell.

Kuva/bild: Studio Juha Sarkkinen

Kuvateksti II:
Kahden tutkimusryhmän jäsenet (oikealta): Willem M. de Vos, Evgenia Dikareva, Anne Salonen, Kirsi Skogberg, Katri Korpela, Kaija-Leena Kolho, Terhi Saisto, Otto Helve, Vedran Stefanovic, Sture Anderson.

Bildtext II:
Medlemmar av de två forskningsgrupperna (från höger): Willem M. de Vos, Evgenia Dikareva, Anne Salonen, Kirsi Skogberg, Katri Korpela, Kaija-Leena Kolho, Terhi Saisto, Otto Helve, Vedran Stefanovic, Sture Anderson.

Kuva/bild: Studio Juha Sarkkinen

Kuvat ovat vapaasti median käytettävissä ilman korvausta. Bilderna kan användas fritt utan ersättning. 

%d bloggers like this: