header image


Minerva Foundation Institute for Medical Research


Minerva Foundation Institute for Medical Research is a private institute in biomedicine that is located at Biomedicum Helsinki in close association with Helsinki University in a large congolomerate of modern laboratories with research groups in the biomedical and medical research fields. At Minerva about 40 persons including scientists, PhD students and technical assistants are actively working in nine research groups. General theme of the research is the study of basic cellular and molecular mechanisms underlying important human diseases, including heart and cardiovascular diseases, diabetes and neurological disorders.

Read more about MINERVA FOUNDATION


News and Forthcoming Events


MINERVA AND WIHURI RESEARCH INSTITUTES SYMPOSIUM
Stem Cells in Regenerative Medicine

August 28 - 29, 2018, Biomedicum Helsinki, Lecture hall 1

DOWNLOAD PROGRAM

The symposium is free of charge for the participants.

Registration will be open starting on June 1 (https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89638/lomake.html).

Students can receive ECTS credits for attendance and poster presentation or pre-assignment.

More information will be available in the DPBM (Doctoral Programme in Biomedicine) website upon registration.MINERVA SCIENTIFIC REPORT 2017DOWNLOAD


A TWO YEAR LARGE GRANT AWARDED TO RESEARCH IN MINERVA

THE DIABETES RESEARCH FOUNDATIONS TWO-YEAR LARGE GRANT AWARDED TO M.D. HEIKKI KOISTINEN

The Diabetes Research Foundations two-year grant of 100 000 Euros was awarded M.D. Heikki Koistinen, whose research group studies mechanisms connected to the origin of insulin resistance. The research aims to obtain completely new information regarding the onset of type 2 diabetes, as well as find methods to improve the metabolism of insulin resistant patients.

Koistinen Heikki, M.D., docent, Minerva Foundation Institute for Medical Research, Helsinki University Central Hospital, HUS, 100 000 Euros. Genetic and molecular mechanisms connected to the origin of insulin resistance and type 2 diabetes.

MINERVA RESEARCH GROUPS

THE DIABETES RESEARCH FOUNDATION


OM FORSKNINGEN PÅ MINERVA

Medicinska forskningsinstitutet Minerva är ett privat forskningsinstitut som upprätthålls av Minervastiftelsen. Vid institutet arbetar ca 40 personer bestående av senior forskare, doktorander och teknisk personal. 9 forskningsgrupper, vars forskning syftar till att utreda medicinskt betydande sjukdomars, uppkomstmekanismer och behandlingsmöjligheter genom att utnyttja såväl kliniska som prekliniska forskningsmetoder. Sjukdomar som undersöks är bl.a. hjärt- och kärlsjukdomars, diabetes och nervsjukdomar.

LÄS MERA OM FORSKNINGEN PÅ MINERVA


MINERVAN TUTKIMUKSESTA

Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva on Minervasäätiön ylläpitämä yksityinen tutkimuslaboratorio. Tutkimuslaitoksessa työskentelee n. 40 henkilöä koostuen tutkijoista, väitöskirjatyöntekijöistä sekä avustavasta henkilökunnasta. 9 tutkimusryhmää, joiden tutkimustyötä leimaa pyrkimys selvittää lääketieteellisesti merkittävien sairauksien kuten sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen ja hermoston tautien syntymekanismeja ja hoitomahdollisuuksia kliinisiä ja prekliinisiä tutkimusmenetelmiä hyödyntäen.

MINERVAN TUTKIMUKSESTA SUOMEKSI

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN KAKSIVUOTINEN SUURAPURAHA HEIKKI KOISTISELLE

AKTIININ FOSFORYLAATIO - LIMASIENTEN ERIKOISMEKANISMISTA HERMOSOLUJEN SÄÄTELIJÄKSI


Home | About the Institute | Research Groups | Administration | Contact info | Minerva News