header imageMinerva Foundation Institute for Medical Research


Minerva Foundation Institute for Medical Research is a private institute in biomedicine that is located at Biomedicum Helsinki in close association with Helsinki University in a large congolomerate of modern laboratories with research groups in the biomedical and medical research fields. At Minerva about 40 persons including scientists, PhD students and technical assistants are actively working in nine research groups. General theme of the research is the study of basic cellular and molecular mechanisms underlying important human diseases, including heart and cardiovascular diseases, diabetes and neurological disorders.

Read more about MINERVA FOUNDATION


News and Forthcoming Events

 

MINERVA SCIENTIFIC REPORT 2019 - 60th Anniversary

DOWNLOAD 4/2020 - Säätiöiden Covid-19 apurahapäätökset

Säätiöiden Covid-19 pooli on tehnyt päätöksensä rahoitettavista hankkeista, joista luettelo ohessa. Poolissa olivat mukana Vainion säätiö, Paulon säätiö, Suomen Lääketieteen säätiö ja Minervasäätiö.

Hakemuksia tuli peräti 180 kappaletta, joka on suuri määrä, kun otetaan huomioon lyhyt hakuaika. Hakemukset olivat erittäin hyviä, joten valinta oli vaikeaa. Painotimme korkean tieteellisen tason lisäksi menossa olevia tai nopeasti aloitettavia hankkeita, joiden tuloksia toivon mukaan voidaan myös hyödyntää nopeasti. Iso osa hankkeista sopii hyvin säätiöiden normaaleihin apurahahakuihin esimerkiksi ensi syksynä.

Kiitos kaikille hakijoille ja myötätuulta hankkeisiinne!

Vapalahti Olli Exploring parameters associated with COVID-19 severity and monitoring spread: clinical sample and data bank.  100 000 EUR (Vainion säätiö)

Paavilainen Ville Identification and production of diagnostic and therapeutic COVID-19 antibodies. 50 000 EUR (Vainion säätiö)

Tammela Päivi Drug repurposing for SARS-CoV-2 with an open high throughput drug screening platform. 100 000 EUR (Vainion säätiö)

Carpen Olli COVID-19 – infektion kulkuun vaikuttavien tekijöiden ennustaminen HUSin kattavan tietoaineiston ja biopankin avulla. 100 000 EUR (Vainion säätiö)

Kuure Satu Cyclosporin A as a Covid-19 treatment   50 000 EUR (Vainion säätiö)

Ripatti Samuli GeneRISK COVID-19 tutkimusprojektin tutkimussuunnitelma. 50 000 EUR (Vainion säätiö)

Sourander Andre Lasten koronavirusepidemiaan liittyvä ahdistuneisuus: kognitiivis-behavioraalisiin menetelmiin perustuvan internet-pohjaisen lyhytintervention tutkimus. 50 000 EUR (Vainion säätiö)

Vaara Suvi COVID-19 tehohoidossa. 100 000 EUR (Paulon säätiö)

Kantele Anu Convalescent plasma therapy in treatment of COVID-19 infection. 100 000 EU  (Suomen Lääketieteen säätiö)

Pietiäinen Vilja Multiplexed and miniaturized immunofluorescence assay (IFA) for SARS-CoV2 immunity measurement with AI-assisted image-analysis. 100 000 EUR (Minervasäätiö)

 

 


2/2020 - Minerva Wihuri Symposium - POSTPONED TO A LATER TIMEPOINT 
MINERVA AND WIHURI RESEARCH INSTITUTES SYMPOSIUM 2020
Minerva and Wihuri Research Institute Symposium has been postponed to a later timepoint.

Translational Insights into Organ-Specific Vasculature  

 

 

 

  OM FORSKNINGEN PÅ MINERVA

Medicinska forskningsinstitutet Minerva är ett privat forskningsinstitut som upprätthålls av Minervastiftelsen. Vid institutet arbetar ca 40 personer bestående av senior forskare, doktorander och teknisk personal. 9 forskningsgrupper, vars forskning syftar till att utreda medicinskt betydande sjukdomars, uppkomstmekanismer och behandlingsmöjligheter genom att utnyttja såväl kliniska som prekliniska forskningsmetoder. Sjukdomar som undersöks är bl.a. hjärt- och kärlsjukdomars, diabetes och nervsjukdomar.

LÄS MERA OM FORSKNINGEN PÅ MINERVA


MINERVAN TUTKIMUKSESTA

Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva on Minervasäätiön ylläpitämä yksityinen tutkimuslaboratorio. Tutkimuslaitoksessa työskentelee n. 40 henkilöä koostuen tutkijoista, väitöskirjatyöntekijöistä sekä avustavasta henkilökunnasta. 9 tutkimusryhmää, joiden tutkimustyötä leimaa pyrkimys selvittää lääketieteellisesti merkittävien sairauksien kuten sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen ja hermoston tautien syntymekanismeja ja hoitomahdollisuuksia kliinisiä ja prekliinisiä tutkimusmenetelmiä hyödyntäen.

MINERVAN TUTKIMUKSESTA SUOMEKSI

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN KAKSIVUOTINEN SUURAPURAHA HEIKKI KOISTISELLE

AKTIININ FOSFORYLAATIO - LIMASIENTEN ERIKOISMEKANISMISTA HERMOSOLUJEN SÄÄTELIJÄKSI


Home | About the Institute | Research Groups | Administration | Contact info | Minerva News