header image

 

 

Konfokaalimikroskoopin äärellä vasemmalta dosentti Kaisa Auvinen, tohtorikoulutettava Norma Jäppinen, professori  Marko Salmi ja dosentti Pia Rantakari.

Vid konfokalmikroskopet, från vänster, docent Kaisa Auvinen, doktorand Norma Jäppinen, professor Marko Salmi och docent Pia Rantakari.

LATAA KUVA TÄSTÄ/LADDA BILDEN HÄR

Kuva/bild: Martti Ahlstén

 

 

Palkittu tutkimusryhmä tekee tutkimustyötä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan biolääketieteen laitoksella. Vasemmalta: tohtorikoulutettava Norma Jäppinen, dosentti Kaisa Auvinen, professori  Marko Salmi ja dosentti Pia Rantakari.

Den belönade forskningsgruppen arbetar vid den biovetenskapliga institutionen vid Åbo universitets medicinska fakultet. Från vänster: doktorand Norma Jäppinen, docent Kaisa Auvinen, professor Marko Salmi och docent Pia Rantakari.

LATAA KUVA TÄSTÄ/LADDA BILDEN HÄR

Kuva/bild: Martti Ahlstén

Kuvat ovat vapaasti median käytettävissä ilman korvausta. Bilderna kan användas fritt utan ersättning.Home | About the Foundation | Scholarships and Grants | The Medix companies | Contact info | Minerva Research Institute