header image

 

 

Kuvateksti:

Työryhmä tutki solujen tarttumisaktiivisuutta ympäröivään kudokseen geenitestien avulla 13 erilaisella syöpäsolulinjalla. Kuvassa vasemmalta: Jatko-opiskelijat Pranshu Sahgal ja Johanna Lilja (jonka väitöskirjatutkimukseen julkaistu artikkeli liittyy), tutkimusteknikko Jenni Siivonen, takana FT Emilia Peuhu, ja tutkimusteknikko Petra Laasola, Akatemiaprofessori Johanna Ivaska, FT Maria Georgiadou, FT Guillaume Jacquemet ja FT Hellyeh Hamidi.

Bildtext:

Arbetsgruppen forskade i cellernas aktivitet att angripa den omgivande vävnaden med hjälp av gentest på 13 olika cancercellerlinjer. På bilden från vänster: forskarstuderande Pranshu Sahgal och Johanna Lilja (till vars doktorsavhandlingsstudie den publicerade artikeln hänför sig), forskningstekniker Jenni Siivonen, i bakre raden FD Emilia Peuhu, och forskningstekniker Petra Laasola, i förgrunden akademiprofessor Johanna Ivaska, FD Maria Georgiadou, FD Guillaume Jacquemet och FD Hellyeh Hamidi.

LATAA KUVA TÄSTÄ/LADDA BILDEN HÄR

Kuva/bild: Martti Ahlstén

 

 

Kuvateksti:

SHANK-proteiinia ei ole koskaan aikaisemmin tutkittu syövässä. Sen tiedettiin liittyvän autismiin, mutta mekanismia ei tunnettu. Kansainvälinen, monitieteellinen tutkimusryhmä Turun Biocityn aulassa. Vasemmalta: FT Maria Georgiadou, FT Guillaume Jacquemet, FT Ilkka Paatero, jatko-opiskelija/FM Pranshu Sahgal, FT Hussein Al-Akhrass, Akatemiaprofessori Johanna Ivaska, FT Paulina Moreno-Layseca, FT James Conway, Tutkimusteknikko Jenni Siivonen, FT Emilia Peuhu, jatko-opiskelija/FM Johanna Lilja, FT Hellyeh Hamidi ja tutkimusteknikko Petra Laasola.

Bildtext:

Det har aldrig tidigare forskats i SHANK-protein i anslutning till cancer. Det är känt att proteinet har samband med autism, men mekanismen har varit okänd. Den internationella, tvärvetenskapliga forskningsgruppen i BioCity Turkus entréhall. Från vänster: FD Maria Georgiadou, FD Guillaume Jacquemet, FD Ilkka Paatero, forskarstuderande/FM Pranshu Sahgal, FD Hussein Al-Akhrass, akademiprofessor Johanna Ivaska, FD Paulina Moreno-Layseca, FD James Conway, forskningstekniker Jenni Siivonen, FD Emilia Peuhu, forskarstuderande/FM Johanna Lilja, FD Hellyeh Hamidi och forskningstekniker Petra Laasola

LATAA KUVA TÄSTÄ/LADDA BILDEN HÄR

Kuva/bild: Martti Ahlstén

Kuvat ovat vapaasti median käytettävissä ilman korvausta. Bilderna kan användas fritt utan ersättning.Home | About the Foundation | Scholarships and Grants | The Medix companies | Contact info | Minerva Research Institute