header image

 

Minervasäätiö

TIEDOTE 14.9.2020

MEDIA RELEASE IN ENGLISH
MEDDELANDE PÅ SVENSKA 

Minervasäätiön Medix-palkinto Helsingin yliopiston tutkimusryhmälle

KANTASOLUJA VOIDAAN NUORENTAA MUOKKAAMALLA NAAPURISOLUJEN VIESTINTÄÄ

Minervasäätiön Medix-palkinto, 20 000 euroa, on tänä vuonna myönnetty tutkimukselle, jossa selvitettiin, voidaanko ikääntyneen kudoksen toimintaa nuorentaa puuttumalla kantasolujen ja niiden naapurisolujen väliseen viestintään. Palkinto myönnettiin Nature-lehdessä julkaistusta artikkelista Helsingin yliopiston tutkimusryhmälle, jota johtaa apulaisprofessori, Suomen Akatemian huippuyksikön johtaja Pekka Katajisto.

Tutkimusryhmän löytämän mekanismin avulla voidaan tulevaisuudessa esimerkiksi helpottaa ikääntyneiden suolisto-ongelmia, vähentää syöpähoitojen sivuvaikutuksia ja nopeuttaa potilaiden toipumista.

Tutkimusprojektin päätutkija, tohtorikoulutettava Nalle Pentinmikko sanoo, että ikääntyneiden ihmisten kudosten rappeutuminen on ollut tiedossa jo hyvän aikaa. Samoin on tiedetty sen johtuvan kantasolujen heikentyneestä toiminnasta.

”Tähän astiset tutkimukset ovat keskittyneet kantasolujen sisäisiin mekanismeihin ja pyrkineet selvittämään, mikä niissä menee pieleen. Meidän tutkimuksemme oli yksi ensimmäisistä, jossa katsottiin vanhojen kantasolujen ympäristöön. Yllätykseksemme huomasimme, että kantasolujen ja niiden naapurisolujen välinen vääränlainen viestintä heikentää kantasolujen toimintaa ja siten niiden kykyä uudistaa suolta vaurion jälkeen”, Pentinmikko kertoo.

Kantasolu tarvitsee ympäristöstään Wnt-molekyylejä, jotka ohjaavat sen kykyä muodostaa uusia soluja. Kantasolujen naapurisolut, Panethin solut voivat kuitenkin alkaa tuottaa Notum-nimistä entsyymiä, joka inaktivoi Wnt-molekyylejä. Seurauksena on häiriö kantasolun uusien solujen tuotannossa, mikä heikentää suolen palautumista vauriotilanteesta. Notum on tunnettu jo ennestään, mutta sitä ei ole tähän mennessä osattu kytkeä kantasolubiologiaan.

Mekanismin löytyminen mahdollistaa solujen väliseen vääränlaiseen viestinvaihtoon puuttumisen, sillä Notumin toiminta voidaan estää joko lääkeaineilla tai geenieditoinnilla.

”Tutkimuksen loppuvaiheessa löytyi lääkemolekyyli, joka saattaa olla lähtökohta tulevalle lääkehoidolle. Lääkemolekyylin kehittänyt amerikkalainen tutkimusryhmä oli selvittänyt sen estävän Notumin toimintaa, mutta heillä ei ollut käsitystä, mihin tarkoitukseen tällaista lääkemoduulia voisi käyttää”, Nalle Pentinmikko kertoo.

Pekka Katajisto visioi, että ehkä jo kymmenen vuoden kuluttua voisi olla olemassa hoitomenetelmiä ja lääkkeitä, joiden avulla ikääntyneen potilaan kantasoluja pystytään nuorentamaan siten, että vaurioituneen kudoksen uusiutumiskyky voidaan palauttaa lähes nuoren kudoksen tasolle.

”Tällä tulee olemaan suuri merkitys esimerkiksi syöpähoidoissa, sillä tyypillisimmät hoitokeinot aiheuttavat usein vakavia vaurioita myös terveelle kudokselle - erityisesti ikääntyneissä. Nämä hoidon sivuvaikutukset voivat olla vanhoille potilaille niin vakavia, että hoidosta päätetään luopua riskien vuoksi kokonaan”, Katajisto kertoo.

Nyt löydetyn mekanismin avulla ei siis voida estää tai parantaa sairauksia, mutta sen avulla voidaan tulevaisuudessa nopeuttaa toipumista tietyistä sairauksista ja rankkojen hoitojen sivuvaikutuksista. Tutkimusryhmä on jo käynnistänyt tutkimuksen, jonka avulla pyritään selvittämään Notumin roolia myös suolistosyövän syntymisessä.


 

Kuvateksti:  Tutkimusryhmä on käyttänyt aineistonaan hiiriä ja ihmisperäistä materiaalia. Pekka Katajisto (takana) seuraa, kun Nalle Pentinmikko valmistelee vanhasta hiirestä eristettyä ohutsuolta. Kuvaaja Martti Ahlstén.

Minervasäätiön Medix-palkinto on merkittävä vuosittainen tunnustus kansainvälisesti korkeatasoiselle suomalaiselle lääketieteelliselle tutkimukselle. Kyseessä on tavallaan biolääketieteen Suomen mestaruus. Palkinto jaettiin tänä vuonna 33. kerran.

Medix-palkinnon jakaa Helsingin yliopisto. Palkintosumman yliopistolle lahjoittaa Minervasäätiö. Säätiö pitää yllä lääketieteellistä tutkimuslaitosta Helsingin Biomedicumissa.

Palkinto myönnetään vuosittain erinomaisesta suomalaisesta tieteellisestä tutkimuksesta, joka on julkaistu yhdessä artikkelissa edellisen vuoden aikana. Tutkimuksen tulee olla biolääketieteen tai kliinisen lääketieteen alalta ja suoritettu kokonaan tai oleellisilta osiltaan Suomessa. Palkinnon saajan valitsee Helsingin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen edustajista koostuva paneeli, joka nimetään aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Kutsu:

Tutkimusryhmä ottaa vastaan Medix-palkinnon ja pitää palkintoluennon 14.9.2020 kello 12 tilaisuudessa, joka järjestetään virtuaalisena. Jos haluatte, voitte seurata tilaisuutta. 

Zoom-linkki Medix-webinaariin 14.9. klo 12:00 on:

https://helsinki.zoom.us/j/64593883041
Tunnusnumero: 645 9388 3041


Jos ette ole aiemmin käyttäneet Zoomia, linkki automaattisesti ehdottaa ohjelman lataamista. Kun ohjelma on latautunut koneelle, tarvitaan webinaariin osallistumista varten vielä tunnistautumisnumero (kts yllä). Liittyminen on ilmaista eikä siihen tarvitse luoda erillisiä tunnuksia.

Lisätietoja ja materiaalia:

Valokuvia palkitusta tutkimusryhmästä:
https://minervafoundation.fi/medix_kuvat_Katajisto.html
Kuvaaja Martti Ahlstén.
Kuvat ovat vapaasti tiedotusvälineiden käytettävissä.

Nature-lehdessä julkaistu artikkeli (Vaatii tunnukset tai maksun. Jos tunnuksia ei ole, voitte ottaa yhteyden Pekka Katajistoon):

Notum produced by Paneth cells attenuates regeneration of aged intestinal epithelium.
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1383-0

Lisätietoja palkitusta tutkimuksesta:
Päätutkija Nalle Pentinmikko, 040 719 8254, nalle.pentinmikko(at)helsinki.fi
Tutkimuksen johtaja Pekka Katajisto, 040 708 5349. pekka.katajisto(at)elsinki.fi
Tutkimusryhmän verkkosivut: katajisto-lab.com  

Lisätietoja palkinnosta ja Minervasäätiöstä:
Professori Vesa Olkkonen, 050 411 2297, vesa.olkkonen(at)helsinki.fi
minervafoundation.fi

Tämän tiedotteen jakelusta vastaa tiedottaja Martti Ahlstén
Viestintätoimisto Verbi
0500 582 588
martti.ahlsten(at)verbi.fi

Tämän postituksen osoitelähde on Viestintätoimisto Verbin mediarekisteri. Rekisteriin voi liittyä tai siitä poistua lähettämällä sähköpostiviestin Martti Ahlsténille. Rekisteriselosteen voi pyytää sähköpostilla Martti Ahlsténilta.
martti.ahlsten(at)verbi.fi


 
 

 

 


 

 

 

 


 
Home | About the Foundation | Scholarships and Grants | The Medix companies | Contact info | Minerva Research Institute